Međunarodni dan porodice

Generalna skupština organizacije UN je 20.9.1993 g.donijela rezoluciju kojom je 15. maj proglašen Međunarodnim danom porodice. 

Osim  što tog dana slavimo porodicu kao osnovu ćeliju  svakog društva, glavni cilj  je da se podigne svijest  javnosti na važnost pružanja podrške porodicama suočenim sa različitim vrstama problema. 

Nažalost, današnji tempo života doveo je društvo do promjene prioriteta  osnovnih životnih vrijednosti. Samim tim, članovi porodice se udaljavaju, rijetko sastaju i na taj način vrlo lako dolazi do nesuglasica. 

Porodice su opterećene različitim problemima kao što su ekonomska nesigurnost, loša komunikacija između članova porodice, netolerancija prema tuđim potrebama, nepoštovanje roditelja, partnera, različite vrste porodičnog nasilja 

Cilj svakog od nas kao pojedinca, ali i člana manje ili veće porodice bi trebao biti da čuvamo prosperitet te zajednice i pokušamo zajedničkim snagama sa ostalim članovima da je ojačamo i osnažimo. 

Postoje mogućnosti da se unaprijedi kvalitet životai zbog toga je neophodno da budemo fleksibilni, tj da mijenjamo naučene ili stečene navikne, pokušamo razumjeti drugačije od sebe, budemo odgovorni prema sebi i drugima.  

Međunarodni dan porodice nas podsjeća da porodica treba da se vrati na najviše mjesto, tj mjesto koje joj i pripada u  društvu. Razmislite kome bi trebala pomoć na bilo koji način i učinite što možete. Šetajte sa djecom, posjetite bake, deke, stričeve, ujake…razgovarajte sa bolesnim, sa ekonomski ugroženim…Možda sa malo truda i interesovanja možete puno učiniti. I ne odlažite to. 

Čovjek je istinski srećan samo kada su ljudi oko njega srećni.