Dijabetes melitus
predstavlja metaboličku bolest koju karakteriše hiperglikemija, nastala zbog poremećaja u sekreciji insulina, poremećaja u njegovom dejstvu ili zbog prisustva oba ova poremećaja. U dijabetesu dolazi do promjena u metabolizmu, ne samo ugljenih hidrata, već i masti i proteina. Osobe oboljele od dijabetesa izložene su povećanom riziku od razvoja brojnih ozbiljnih zdravstvenih problema. Dugotrajno povišene vrijednosti glukoze u plazmi uzrokuju oštećenja i poremećaj funkcije krvnih sudova, srca, očiju, bubrega i živaca. Pored toga osobe oboljele od šećerne bolesti sklonije su bakterijskim i gljivičnim infekcijama.

Klasifikacija diabetes mellitusa  
I Dijabetes melitus tipa 1 Destrukcija beta ćelija koja vodi potpunom nedostatku insulinske sekrecije:

A (posredovan imunološkim procesom)

B (idiopatski)

II Dijabetes melitus tipa 2 Može se rangirati od dominantne insulinske rezistencije do dominantnog deficita sekrecije insulina, koji je udružen sa insulinskom rezistencijom
III Drugi specifični tipovi dijabetes melitusa Genetski defekti, bolesti pankreasa i dr.
IV Gestacijski dijabetes melitus Dijabetes koji se može pojaviti u trudnoći

* Za sve pacijente koji podižu bilo koju terapiju u Apotekama B Pharm, mjerenje glukoze u krvi se ne naplaćuje.