B PHARM BR.21 – Kralja Petra I Oslobodioca br.54-56, 79 000 Prijedor, CENTAR, Republika Srpska, BIH, Tel/fax :+387 52  233 223, Mob:+387 66 910 882, Radni dan:  07:30-21:00, Subota: 08:00-20:00, Nedjelja: 09:00-14:00, kralja petra I oslobodioca, Kralja Petra I, prijedor, apoteke prijedor, apoteke Prijedor, Apoteke u Prijedoru, apoteke u Prijedoru, 21, br 21 br.21, apoteka 21, b pharm br 21, bpharm br.21, b pharm br.21, BPHARM br.21, BPHARM 21, 21 bpharm, apoteke u prijedoru, prijedor apoteka